08-779 86 00

Telefon:
# #

Fasader

Vi är experter på fasadrenovering och det är vid tekniskt avancerade arbeten som vår kunskap kommer till sin fulla rätt.

Vi arbetar med moderna tekniker och besitter djup kunskap om historiska arbetssätt och tekniker som stucco lustro, sgrafitto och marmorputs. Kombinerat med vår kunskap om material som betong, tegel, natursten, puts, klinker, kakel och dylika material är vi i framkant inom fasadrestaurering i norden.


#

Restaurering av fasader

Vid restaurering är ambitionen ofta att återställa fasaden till ursprungsuppförandet. I många fall är tekniken som använts daterad och rent hälsovådlig. Vi ersätter då dessa detaljer med moderna, beprövade tekniker. Till exempel ersätter vi ofta utfackningsväggar av tunnputs på cellplast med pålitliga konstruktioner av riktig mineralisk puts på beprövade putsbärare.

Våra referenser talar sitt tydliga språk, vi har utfört restaurering av fasaden på Historiska Museet likväl som Sveriges ambassad i Köpenhamn. Se några av våra referensobjekt nedan.

#

K-märkta byggnader vår expertis

Vår spetskompetens kommer till sin fulla rätt i arbeten med kulturhistoriskt viktiga objekt.

I de projekt där byggnaderna är K-märkta analyserar vi befintlig fasad och tar fram ett antikvariatiskt korrekt slutresultat – fastlagt genom noggranna undersökningar tillsammans med antikvariatiska myndigheter. Vi arbetar uteslutande med förstklassiga och beprövade material och har djupgående kunskap om historiska material och arbetsmetoder.

#

Noggranna analyser

Innan vi påbörjar vårt arbete genomför vi avancerade analyser av den aktuella fasaden - allt från material till metod och tillvägagångssätt planeras noggrant för att säkerställa att högsta kvalitet sammanfaller med lägsta livslängskostnad. Vi arbetar i nära samarbete med antikvariatiska myndigheter på kulturhistoriska objekt som kräver hög kompetens om metod, teknik och hantverk.Kv. Hagen 6 + 7

S:t Paulsgatan / Timmermansgatan, Stockholm.
Kv. Hagen i Stockholm

Kv. Målaren 5

Odengatan / Birger Jarlsgatan, Stockholm.
Kv. Målaren i Stockholm

Kv. Sigyn 29

Falugatan 12, Stockholm.
Kv. Sigun i Stockholm


Knäppingsborgsgatan 13A

Norrköping.
Knäppingsborgsgatan 13-B, Norrköping

Knäppingsborgsgatan 13B

Norrköping.
Knäppingsborgsgatan 13-A i Norrköping

Sveriges ambassad

Köpenhamn.
Sveriges ambassad i Köpenhamn

Gedigen dokumentation

#

Vi är experter på projektledning och byggteknik, och säkerställer att projektet löper enligt tidsplan och budget..

Professionell arbetskraft

#

Vi arbetar med egen arbetskraft såväl som inhyrd personal. Vi överser varenda moment av ditt projekt.

Genomförda projekt

#

Från byggen av nyckelfärdiga hus till renoveringar och totalentreprenader. Se några av våra tidigare projekt.

Kontaktpersoner

#

Kontaktuppgifter till våra medarbetare och möjlighet att maila oss dina frågor direkt.