08-779 86 00

Telefon:
# #
#

Om oss

Vi har många års erfarenhet av byggnation och renoveringar i olika former. Vi arbetar med projekt av varierande storlek i kommersiella fastigheter, Hotell, kontor, bostadsrättföreningar samt K-märkta kulturfastigheter.

Vår erfarenhet och breda kunskap ligger som grund för flera av våra större projekt där avancerade metoder krävs, till exempel vid sparsam renovering av K-märkta fastigheter. Läs mer om våra fasadrestaureringar.

Vad gäller byggnation har vi i olika konstellationer arbetat med drömboenden i mer än tio år, och färdigställt flertal hus från skiss till nyckelfärdigt utförande. Se gärna mer om våra projekt under våra tjänster.


Bakgrund

Ledningsgruppen hos Byggteknik AB har arbetat i byggbranschen större delen av livet, bland annat som projektledare i större bolag med nybyggnationer och fasadrenovering som främsta arbetsområde. Utöver flera tekniskt och metodiskt avancerade projekt på K-märkta fastigheter i Sverige renoverades bland annat den svenska ambassaden i Köpenhamn och Historiska museét i Stockholm.

Erfarenheten i företaget grundar sig på en livstid i branschen, lyckade projekt i alla storlekar och ett brett kontaktnät som spänner över flera generationer och branscher.


#

Byggteknik och projektledning som konstform

Genom egen kunskap samt inhyrd expertis utför vi byggtekniska lösningar. Våra projekt som arbetsform är det mest effektiva sättet att driva ett större arbete. Det är ingen unik arbetsmetod, men många påstår sig arbeta i projektform utan kunskap om innebörden. För oss innebär det att en stor del av arbetet utförs långt innan vi startar bygget på plats. En effektiv projektledning innebär en tydlig samordning, styrning och systematiskt närmande av uppgiften till hands.

» Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert

#

Tydlighet skapar trygghet

Vi arbetar med resultatinriktade arbetsmetoder för att skapa effektivitet i projekten. Gediget förberedande arbete, professionellt utförande och ständig återkoppling mot kund i form av statusrapporter och delmål innebär transparens och trygghet. Hos oss har du en kontaktperson, och denne rapporterar direkt till dig så ofta du vill. Det är en av anledningarna till att vi aldrig arbetar med fler än ett fåtal projekt samtidigt.

#

Ansvarsfördelning

Rätt man på rätt plats är självklart en viktig del i ett lyckat projekt. Vi arbetar med en sammansvetsad grupp professionella arbetare med lång erfarenhet. I de fall vi anlitar underentreprenörer står vi för arbetet de utför och anlitar endast underentreprenörer med samma syn på kvalitet som vi. Med handlingskraftig styrning, kontinuerlig samordning och transparens mellan delar av projektet säkerställer vi resultatinriktad arbetsmetodik i alla led.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Som företag i byggbranschen ser vi det som vårt ansvar att i alla led verka för ett miljöriktigt tänkande när det gäller byggmaterial, färg och relaterade produkter. Vår policy syftar till att minska resursanvändning och miljöpåverkan samt att arbeta för ständiga förbättringar.

Detta uppnår vi genom att:

  • Utbilda och engagera personalen
  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågorna
  • Minimera miljöpåverkan i det dagliga arbetet
  • Ställa krav på partners, och samarbeta med andra företag
  • Följa och ta del av utveckling och forskning

Miljöfrågorna skall integreras som en naturlig del i en ansvarfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet.

Gedigen dokumentation

#

Vi är experter på projektledning och byggteknik, och säkerställer att projektet löper enligt tidsplan och budget.

Professionell arbetskraft

#

Vi arbetar med egen arbetskraft såväl som inhyrd personal. Vi överser varenda moment av ditt projekt.

Genomförda projekt

#

Från byggen av nyckelfärdiga hus till renoveringar och totalentreprenader. Se några av våra tidigare projekt.

Kontaktpersoner

#

Kontaktuppgifter till våra medarbetare och möjlighet att maila oss dina frågor direkt.