08-779 86 00

Telefon:
# #
#

Tjänster

Vi arbetar med det mesta inom bygg – från renoveringar till fasadarbeten på K-märkta fastigheter och byggnation av nyckelfärdiga hus.


Fasader, tak och fönsterrenovering

Fasadrenovering oavsett om det är en K-märkt fastighet i 1600-1700 talets Renässans, eller Barock-puts med stora spröjsade fönsterpartier. Takrenovering med tidstypisk byggteknik såsom handklyvna takspån eller nutida plåt och tegeltak, är områden där vi har stor egen expertis och erfarenhet. Vi samarbetar tätt med professionella konsulter och underentreprenörer alla experter inom sitt område.

Läs mer om våra arbeten på fasader.

Konsultuppdrag

Som byggnadskonsult hjälper vi dig med rådgivning inom hela byggprocessen. Innan beslut om bygge/renovering kan vi hjälpa er att ta fram kostnadsbudget samt hantera juridiska frågor samt bygglovsansökningar, vi tar fram teknisk dokumentation och utförandebeskrivning. Vi kan som konsult och projektledare även ha kontroll över hela byggprocessen, från att ta fram rätt underlag och göra upphandling samt bevaka arbetets utförande. Vid anlitande av en byggkonsult minskar risken att fel upstår, – så man slipper onödiga merkostnader.

Nybyggnation

Vi har lett ett flertal nyckelfärdiga byggen av villor. Vi bygger enligt färdiga ritningar, antingen unikt framtagna tillsammans med arkitekter eller ritningar från etablerade husleverantörer. Vi står för totalentreprenad inklusive grävning, schaktning, VVS och el.

Villa Altona

Villa byggde från grund till nyckelfärdigt hus, totalentreprenad av Byggteknik AB. Villan har blivit riktigt uppmärksammad i kommunen där den är byggd och tilldelats flera utmärkelser.

Se bilder på Villa Altona.

Tillbyggnader

Behöver ni ändra planlösning eller ta bort bärande väggar, behovsanpassa befintlig lokal till nya behov eller verksamhet. Vi ser till att projektet löper smärtfritt, enligt tidsplan och till överenskommet pris.

Renoveringar

Vi renoverar er fastighet, i allt från fasad och fönster till interiör. Till fastighetsvärdar och bostadsrättsföreningar erbjuder vi renovering av; Fasader, fönsterrenovering, takomläggning, stambyten, trapphusmålning, garagemålning, kök och badrums renovering. Vi utför även försäkringsarbeten såsom brandmålning och vattenskador.

Kök & badrum

Vare sig det handlar om förnyelse eller reparation pga. skador har vi behörig personal för VVS, el och arbeten i våtutrymmen. Vi kan även flytta kök eller badrum inklusive VVS från en del av huset till ett annat.


#

Projektering

Behörig personal med kunskap och erfarenhet bäddar för problemfria projekt oavsett storlek.

Vi är vana vid komplicerade metoder, specialbyggda lösningar och platsbyggda snickerier. Vi arbetar i projektform med tydlighet i alla led – från beställarens idé till slutrapporten. Vi planerar noggrant och ser till att lösa problem redan vid skrivbordet.

#

Lyckade projekt varje gång

Vi välkomnar kundens input och strävar efter full förståelse genom tydlighet. Det här innebär för kunden full insyn i byggmetodik och projektet, så att arbetet kan utföras utan orosmoment som beror på brist på information om status och arbetssätt.

#

Fasadarbeten

Vi är experter på varsam restaurering av historiska fasader och har bland annat flera referensobjekt för statliga myndigheter.
Läs mer om fasadarbeten

#

Bad och VVS

Vi är utbildade och har våtrumscertifikat enligt branschens standard för vattentäta våtrumsutrymmen. Detta säkerställer att vi får utföra arbeten i våtrummsutrymmen, och ni som kund kan tryggt överlämna arbetet åt oss.

Gedigen dokumentation

#

Vi är experter på projektledning och byggteknik, och säkerställer att projektet löper enligt tidsplan och budget.

Professionell arbetskraft

#

Vi arbetar med egen arbetskraft såväl som inhyrd personal. Vi överser varenda moment av ditt projekt.

Genomförda projekt

#

Från byggen av nyckelfärdiga hus till renoveringar och totalentreprenader. Se några av våra tidigare projekt.

Kontaktpersoner

#

Kontaktuppgifter till våra medarbetare och möjlighet att maila oss dina frågor direkt.